Vi är ett behörigt företag utbildat av Byggkeramikrådet. Det innebär att vi har genomgått utbildning i Byggkeramikrådets Branschregler, BBV, och har därmed våtrumsbehörighet enligt reglerna. Vi är också medlemmar i PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening. Vi utfärdar efter avslutat tätskiktsarbete ett kvalitetsdokument, bilaga A till BBV.

Behörighet innebär att

  • minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att

  • företaget är behörigt.
  • personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  • arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  • utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.
Jag vill få en offert