Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

BADRUM 
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

KÖK
Renovering av kök ger rätt till skattereduktion.

Vi specar tydligt på våra offerter vilken möjlighet till ROT-avdrag det finns på varje projekt.

Jag vill få en offert